تبلیغات

اسلاید شو

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • ساخت کد آهنگ

  کپی انیمه - بخش. پخش انلاین
  منوی اصلی
  کپی انیمه
  وبی پراز انیمه هاازمنابع مختلف

  Captain Tsubasa (2018) Episode 12

  پیشنهاد شخص مدیر /باسروراختصاصی خارجی بدون فیلتری

  توجه/نکته:باکلیک برروی علامت دانلود یا بانگهداشتن انگشت روی ویدیو ها میتوانید 
  آن هارادانلود کنید..

  قسمت دانلود این قسمت
   دچارمشکل شده بود ولی حل شد،امابازجز انیمه پیشنهادی مدیراست این قسمت...

  درضمن گوشی یاتبلت خود رابه دوصورت عمودی وافقی بگیرید دربرخی 
  سیستم عامل ها متفاوت نمایش میده وچسبیده به بالا ولی باچرخش 
  درست میشود.

  بقیه انیمه ها بزودی